Oldalsáv

VII. Panaszkezelés

A Fogyasztó a termékkel vagy a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó kifogásait szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

-  Telefon: +36 70/376-1301

-  E-mail: [email protected] 

-  Postai levél: B&A Trade Kft (Nonstop Bútor) 4400 Nyíregyháza Rákóczi út 100.

-  Személyesen ügyfélszolgálaton: B&A Trade Kft 4400 Nyíregyháza Rákóczi út 100.

A közösségi oldalakon (Facebook, Twiter, Google+, Instagram, Snapchat) tett reklamációt, panaszt nem tekintjük hivatalos formának ezért nem is fogadjuk el.

Szóbeli panaszt (telefon vagy személyes) az ügyfélszolgálati munkatárs rögzíti. A panaszbejelentésre fenntartott telefonszám megegyezik az egyéb ügyek (például: rendelés leadás, szállítási időpont egyeztetés) intézésére is használt hívószámokkal. Az ügyfélszolgálat kapacitásához mérten fogadja a beérkező hívásokat, de több egyidőben beérkező hívást nem tud, egyszerre kezeli. Cégünk nem köteles és nem képes minden beérkező, de nem fogadott hívószámot visszahívni.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Írásbeli panasz esetén az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

A lent ismertetett témákkal kapcsolatos panaszaik megtétele során az alábbiakat vegyék figyelembe:

Méreteltérés: A kárpitozott bútorok esetében a méreteknél elfogadott eltérés 3%. Ha ezen felüli az eltérés, a reklamáció jogos. Amennyiben a fent említett 3%-on belüli az eltérés, a panasz nem jogos. Ezen a mérethatáron belüli eltérések esetén nem élhet semmilyen visszatérítési vagy kártérítési igénnyel.

Recsegés: Vevő amennyiben recsegést, kattogást tapasztal, minden esetben győződjön meg, hogy a bútor ténylegesen vízszintes helyzetben helyezkedik el. A recsegési hibák, akkor fordulnak elő, amikor a bútor egy kicsit meg van csavarodva. Ezek a talaj egyenetlenségéből adódnak. Mindenképpen javasoljuk a bútor vízszintbe állítását, ha a láb állítható, akkor a lábak emelésével vagy süllyesztésével lehet vízszintbe állítani. Ha a lábak fixek, akkor a hagyományos módszer, kartonpapír vagy valamilyen kis gumi-vagy műanyag alátéttel.

Fekvőfelület reklamáció: Vásárló puhább vagy keményebb fekvőfelületet kapott, mint amire számított, vagy amilyet rendelt. Végig követjük a rendelés és a gyártási folyamatot, a szállítással bezárólag és ha minden dokumentum a megfelelő típusú ágy legyártásáról tanúskodik, akkor nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a vásárlónak azt az ágyat gyártottuk le, amit megrendelt. A vásárlónak ezen irányú megnyugtatása semmilyen költségbe nem kerül. Ha ennek ellenére is vannak kételyek a vásárlóban, akkor következik a helyszíni kiszállás, amely során kézzel kitapintással is legtöbbször megállapítható a fekvőfelület típusa, de ha még ekkor sem egyértelmű, akkor a helyszínre kivonuló szakembereink felbontják az ágybetét kárpitját, ami alatt minden kétséget kizáróan látható az ágybetét matracának típusa. Ez a megoldás viszont a Díjtáblázatban szereplő költségekkel jár.

díjtáblázatban megjelölt díjak vonatkoznak akkor is, ha a vásárló nem tudja összeszerelni a bútorát és cégünket kéri meg, hogy végezze el a szakszerű összeszerelést, esetleg panasz formájában adja elő, hogy nem működik az általa megvásárolt bútor.

Kárpit: A szövetek tulajdonságaik révén, kopnak, gyűrődnek, ráncosodnak, feszülnek, koszolódnak, ezek minden textilre jellemzőek, de eltérő módon. Ezeknek mértéke függhet a szövet (ágy) használatától, korától, tisztításától, terhelésétől, az anyag egyedi tulajdonságától, az alatta lévő hordozó anyagok tulajdonságától. Az ágytakaró használatával nagyban növelhető a fekvőfelületi szövet élettartama. Ha az ágyakon lévő szövetek ráncosodnak, vagy gyűrődnek, lehetnek külső hatások eredménye, eredhet az anyag tulajdonságából is, típuson belül és szállítmányon belül is változik az anyag minősége és tulajdonsága.

Gyakori problémák: Vevők a kiszállítást követően nem tudják az ágyneműtartó rugót beakasztani, a csavaros lábat nem tudják becsavarozni, vagy az ágybetétet nem tudják a helyére illeszteni. Gyakori hiba még az ágyak elhelyezése során csavarodott állapotban van, mert a padló egyenetlen, emiatt az élek nem illeszkednek. Van, ahol súrol az ágy, valahol nagy hézag található. A későbbi ágyrecsegés is az egyenetlen, rossz elhelyezés miatt alakul ki, amit később már nem is lehet megszüntetni. Az ágyak recsegése, ropogása, nyikorgása csak akkor minősül hibának, ha a cégünk szakemberei vitték be és szerelték össze az ágyat. 

Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy Vevőink kifogástalan minőségben és sérülésmentesen kapják meg a bútoraikat, ezért a bútorok szállítás előtt minőségi ellenőrzésen mennek át, hogy ne kerüljön fel hibás termék a szállítójárműre. Gépkocsivezetőink precízen rakodnak és körültekintően vezetnek, mert tudják, hogy hibátlan állapotban kell átadniuk a bútort.

Bútoraink részben csomagoltak, ezért átvételkor győződjenek meg a csomagoló fólia alatti részek sértetlenségéről. Az átadás-átvétel után, a bútoron keletkező szakadások, horzsolások, törések, koszolódások, foltok nem minősül vállalkozásunknak felróható hibának. Ilyen jellegű panaszt nem fogadunk el, amikor kérik a házba szállítás és összeszerelés szolgáltatást, hisz itt az a lényeg, hogy kicsomagolva, összeszerelve, működőképes állapotban, használatra készen adjuk át a terméket.  Az átvételt írásban „A terméket sértetlenül és hiánytalanul átvettem” dokumentálja mindkét fél, a szállító és az átvevő is.

A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálásához szükséges, hogy a panasszal érintett bútorról készült fotó csatolásra kerüljön, amely nagy segítséget jelent az ügy gyors kivizsgálásában és megoldásában. Minden esetben egy szakemberekből (asztalos, kárpitos) álló csapat vizsgálja ki és állapítja meg a hiba okát, és azt, hogy a panasz jogos vagy sem.

Amennyiben nem áll rendelkezésre fotó, vagy a csatolt fotóból nem állapítható meg egyértelműen, a panaszolt tény, úgy a kivizsgálásához szükséges helyszíni vizsgálat. A vizsgálat ügyfélszolgálatunkkal előre egyeztetett időpontban történik. Helyszíni kivizsgálás esetén Eladó jogosult a honlapján található (díjtáblázat) hatályos díjjegyzékben meghatározott mértékű kiszállási díj Vevővel szemben történő érvényesítésére. Amennyiben a panasz alaptalan, nem az Eladó oldalán felmerülő ok, úgy a helyszíni vizsgálat díja a Díjtáblázatban megjelölt összeg, amely utólag kerül kiszámlázásra.

Ha jótállási és szavatossági időn belül a meghibásodott terméket nem az Eladó vagy forgalmazó javítja/javíttatja, akkor a vásárló elveszti jótállási és szavatossági igényét a forgalmazó és gyártó irányában. 

A Vevő általi bevitel során keletkezett hibákért vállalkozásunk nem vállal felelősséget. Továbbá a vásárló önhibája esetén (pl.: a szövet szála felszalad foszlik, háziállat által okozott kaparás, karmolás miatt; étel, ital, illetve egyéb anyag okozta folt miatt)

Termékeink nyíregyházi raktárbázisunkról jutnak el a Vevőkhöz, bármilyen gond probléma esetén ide kerülnek visszaszállításra.    

Áru visszaszállítási címe: B&A Trade Kft Nonstop Bútor, 4400 Nyíregyháza Rákóczi utca 100. 


Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi eljárás

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vevő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el: http://www.kormanyhivatal.hu/

Békéltető testületi eljárás

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: [email protected][email protected]

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: [email protected][email protected]
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: [email protected]

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: [email protected]

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: [email protected]

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: [email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: [email protected]

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: [email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: [email protected]

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: [email protected]

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: [email protected]

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: [email protected]

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: [email protected]

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: [email protected]

Az érdekérvényesítésben segíthet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (www.fvf.hu) illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet (www.ofe.hu)

Online vitarendezési platform

A szolgáltató és a megrendelő közötti, a megrendeléssel kapcsolatos fogyasztói viták rendezéséhez a Megrendelőnek (fogyasztónak) lehetősége van az Online Vitarendezési Platform használatára. A vitarendezési platform az alábbi ODR linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr

Bírósági eljárás

Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tudjon meg többet a ma Magyarországon érvényben lévő jogszabályokról az alábbi elérhetőségeken:

Fogyasztóvédelem

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Internetes vásárlástól való elállás

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályaiért kattintson ide!

 

Az itt található hivatkozások tájékoztató jellegűek. A jogszabályok bármilyen nemű módosulásáért felelősséget nem vállalunk.

Reklamáció

Amennyiben problémája van a megvásárolt termékünkkel, kérjük ezen a formon keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot. 

A kitöltéshez legalább 1 kép feltöltése kötelező. Kérjük a képek legyenek élesek és a hiba a terméken jól látható, hogy ki tudjuk vizsgálni a problémát minél tüzetesebben.
Nonstop Bútor csapata.

Fényképek hozzáadása